Rune Amundsen

Rune Amundsen er en av de virkelig sjeldne til å formidle
dybder, lett forståelig - på ofte komplekse og eksistensielle spørsmål vi mennekser har utfordringer med, spesielt de "sjelsmessige" - om livet og ja, selvsagt det vi kaller død. 

Rune er forfatter av flere bøker som har betydd mye for veldig mange. Bøkene er "dype" men underholdende skrevet, godt underbygget, har en varm humor. Sidene fyker unna som en spennende roman om "livet selv" - ja, for de handler om "oss"...også. 

Og humor og uhøytidelighet er også Runes "varemerke"
...det er godt - og lett  å være i hans selskap. 

Og når han "finner det for godt" - og det gjør han ofte,
så kan hans tolkninger av Bealtes og Bob Dylan bli å høre! 

Etter flere år borte fra rampelyset - er nå tiden inne for igjen å delta på messer, holde foredrag, workshops og kurs, samt ta imot klienter rundt om!

Vi du booke ham til et arrangement eller invitere ham til å avholde kurs etc - ta kontakt!
Tlf. 94112211 - e-post: post@kulturverkstedet.no

RUNE AMUNDSEN
TIL DEG FOR KURS ELLER FOREDRAG

 

Eksempel på foredrag - et av mange 
innenfort et bredt spekter!


"Psykologi som studiet av Sjelen - ego-død. Karma og gjenfødelse."

Konserten "All you need is Love"

Rune kan også gi dere en uhøytidelig underholdningsstund med musikk fra hans yndlingsartister som  Beatles og Bob Dylan m. l.

 

Rune Amundsen, tar også ta imot kliener for individuelle sesjoner om dette også skulle være aktuelt.
Ta kontakt, gjerne på sms: 94112211

En unik og sjelden sjanse til å bli kjent med mangfoldet, innsikten og inspirasjonen fra en som har vært på en lang reise i eget og sine medmenneskers sinn.