Search
  • Anita Diana Boucht

Langfredagstanker


Langfredag - og folk finner på mye rart, ikke bare hive seg ut i fjell med skredfare, men til og med å korsfeste seg i direkte sending på en eller annen kanal. Jeg nøyer meg med å ha påskelammet i ovn - i år av villsau, på langsom steking. Til minne om Jesus - som bokstaveligtalt også hadde det ganske «hett om øra» denne dagen i sitt liv, den nest siste! Han ble også kalt for "Gudslam" i tillegg til «Jødenes konge» og «Guds sønn»...og som alltid sa han "det er dine ord"...og om seg selv: «jeg er Menneskesønnen»

Og joda, vi vet at det var en oldtidens gudinne som het "Ishtar, (uttales Easter) Og som så mange andre tradisjoner som er blitt kristne, var det selvsagt "lurt" av kirkefedrene å benytte seg av troen eller det "guddommelige bildet" folk hadde fra før for å implementere det kristne tankesettet, troen og dermed også nye feiringer på, som også Jul...her kan vi fortsette lenge. men det skal jeg ikke her. «De gamle» visste hva de gjorde - de var gode på PR og markedsføring! Og samme «knep» brukes fremdeles alle veier og i nåtidens «kanaler» for kunnskapsformidling (eller Bibel, om du vil) altså media - til å bygge opp under behov som allerede er, alt det allerede etablerte i menneskers liv, for å «selge inn» nye behov og tanker. Selvsagt, dette er også på «godt og vondt» - som for eksempel, så forbeholder jeg meg retten til å «selge inn» mine tanker til deg som leser dette, som noe godt å bruke kanalen jeg «sende på» til! En datamaskin , eller kanal om du vil, er som alt annet, hva man bruker kunnskapen og teknologien til. Gode ord, egen sannhet, vitenskap, dikt - eller falske nyheter, fordømmelse, vold og porno…Og vi som mennesker står ofte også av den grunn i større eller mindre valg og usikkerhet om veier og «trossystemer» - helsevalg, miljø, levesett - stole på andre eller på seg selv etc. Tenker kort sagt, at det å gå på blemmer g «falske profeter» og steinete veier også er av beste læring! Kanskje gjøre mange «feil» men - ikke samme feil mange ganger!

Det som uansett er sant og riktig er at Jesus på mange måter viste vei, mot og styrke til å tro på - og gjennomføre sin plan, det han visste han var kommet til jorden for. Det var i en ganske brutal tid i menneskehetens historie han levde - hvor barmhjertighet, helbredelse, kunnskap og nestekjærlighet ikke var noe selvsagt. Det var heller grådighet, mord og svik som rådet - og å til enhver tid hylle og følge ukritisk "makteliten". Men når dette nå er skrevet, så er vi akkurat ikke over slike tilstander selv etter 2000 år? Mange eksempler, også i vårt "fredelige lille land". Jeg tenker også på hva vi/verden ville kalt Jesus – om det var i dag han levde…Hvor annerledes ville han egentlig blitt behandlet eller sett på…ville han i media vært en «frelser», åndelig leder eller opprører, bedrager, sjarlatan, ugudelig som kunne si og vise det han gjorde. Han ville ganske sikkert både av tilhengere og fiender, blitt hengt ut på «YouTube/Fb-korset» .

Men jeg er altså en absolutt hyper-optimist – og absolutt i tro på det beste i mennesket – og at verden og bevisstheten i denne vår tid på jord, er i rivende positiv utvikling, ikke minst på grunn av Jesus – og mange av hans «disipler» - om de nå er bevisste dette eller ikke…altså de som har valgt samme «strategi» for sine liv – og ikke minst, misjon. En sann disippel, vet nødvendigvis ikke at den er det. Jeg for min del, er fast i troen på at verden er blitt et bedre sted, og at livet er uendelig vakkert, tross elende vi stundom ser og har i våre liv. Vi må bare lære oss å se på alt dette som ikke er bra, som en mulighet til korreksjon – og som en stor tenker har sagt: «Problemer er bare løsninger i forkledning» - og «“There is no such thing as a problem without a gift for you in its hands. You seek problems because you need their gifts.” (Richard Bach) Her, et «sidesprang» men dog: Visste du forresten at i Koranen har Jesus også en ganske stor plass, som en av de viktigste profetene? Og ikke har jeg møtt en muslim som ikke vet mye om jesus, ja mer enn mange i den såkalt "kristne verdenen" - merkelig nok, eller ikke?

Så til slutt en annen tradisjon jeg har laget meg – at jeg på Langfredag poster på den «moderne måten» - en måte som griper menneske hjertene, fra musikalen «Jesus Christ Superstar» – også i gjenkjennelsens øyeblikk – hva det er Jesus går igjennom natten i Getsemane, også når ingen av de som fulgte ham var der for ham, ensomheten, tvilen, angsten, valget. Hans intense bønn til Gud! La deg bevege du også!


26 views0 comments

Recent Posts

See All