Mikkel Gaup

MIKKEL GAUP ER EN ALLSIDIG SKUESPILLER og ARTIST!
Eminent joiker, sanger, instruktør - og konferansier

Ta kontakt for booking!

 

MIKKEL GAUPS JOIKEVERKSTED
- en sikker vinner på nesten alle typer arrangement!

 

Mikkels Joikeverksted - kan tilpasses alle mål -og aldersgrupper. Samt et suverent innslag og tilbud på messer og festivaler. Og på firmaer og skoler av alle slag. Verkstedet passer ikke minst fint inn i alle skoleplaner - og oppfyller også mye ang. læreplan. Derfor er den også flittig brukt av "Den kulturelle skolesekken"
 

PRESENTASJON:
Hva er joik, og hvorfor joiker man egentlig? 
Hvem kan utføre en joik? 
Kan jeg lære å joike? 

LÆR JOIK PÅ EN MORSOM OG INSPIRERENDE MÅTE!

Alle som deltar på joikeverkstedet vil lære mer om joik, som er en viktig del av samisk kultur. Joik er samenes egen folkemusikk, og den har også hatt en vesentlig posisjon i samisk religion. Hver enkelt joik reflekterer rundt en person eller et steds aura og energi, og er et unikt kulturelt uttrykk for det samiske folk.

Mikkel Gaup, kjent fra samiske historiefilmer som Veiviseren og Kautokeino-opprøret, gir alle deltakerne en innføring i joikens ABC. Deretter lærer han dem å joike, og om hvordan man utfører en joik. Og selvsagt også mye om stemmebruk - og om det å "tørre" etc.. 

Alle som deltar vil altså lære seg å joike på en morsom og inspirerende måte! Mikkel har stor erfaring i å undervise i dette - og har også en unik pedagogisk evne! Det man lærer vil sannsynligvis alltid sitte som en positiv kunnskap - og kanskje for noen, være en viktig faktor til å tørre bruke stemmen til å uttrykke seg på andre måter enn bare tale. 

Og der det høver så, som er de fleste steder - vil det som er deltatt på de 4 timene jokeverkstedet vanlig varer - få fremføre det de har lært. 

(NB! Når Mikkel har elever på en skole så deles elevene etter stemmeoppvarmingen inn i grupper, og hver gruppe får lage sin egen joik.
Til slutt får gruppene framføre joiken sin for de andre deltakerne i verkstedet.)

 

MIKKEL GAUP SOM EVENTYRFORTELLER!
Mikkel forteller samiske folkeeventyr som ingen andre kan det - og alle, små som store, er aktivt medskapere i "forestillingenes eventyrlige eventyr"
 

Eventyret om
"Risten og Ante" er en vinner"

 

MIKKEL GAUP SOM KONFERANSIER:
Du kan få booket Mikkel til små som store arrangement. Kanskje også ditt bryllup?
Ingen kan som Mikkel "få sagt det" - og få humør og stemningen opp!