MINE DIKT

Velkommen til siden som skal publisere noen av mine allerede kjente dikt, også fra "sosial media" og annen publikasjon. 

HELLIGE ORD

Hellige ord er hvisket i ditt øre,
som ingen andre enn du
og Guds engler kunne høre.
Disse hemmelig ord,
ble forseglet i en pakt,
og underlagt
- glemselens slør,
til valgene du tar,
åpner riktig dør
- og du gjenkjenner orden
du engang hørte før.

 

Du kom med klare «ordre»
- en engel på vinger av luft..
du kom med frie valg,
- utstyrt med sunn fornuft.
Du fikk de beste redskap,
men tar du de frem?
Er du det du drømmer om
- og i et åndelig hjem?

 

Du fikk en tunge
- du fikk et språk,
hva er det du sier,
skapes glede eller gråt?
Du fikk ører,
og øyne til å se,
hva er det du vil høre,
 får du hjerter til å le?

 

Møter du trengende liv på din vei,
- lar du da din gjerning tale for deg
i utfordringen det er
som besjelet og rik,
født til Jord
døpt med Hellige Ord,
fullkommen, hel og unik.

 

Adiana
05.05.20

DU ER SÅ STILLE, SØSTER

Du er så stille, søster
hva er det du vet,
om de du møtte i livet
som kalte seg kjærlighet.

 

Du er så stille, søster,
hva er det du tenker på,
er det tapte år og dager, 
- og finnes mer å oppnå?

 

Du er så stille, søster
hva er det du ser,
- er det en sorg du skjuler
bak øynene som ler.

 

Du er så stille, søster,
hva lytter du på,
- er det gråten til den lille
eller stillheten etterpå.

 

Gi meg hånden din, søster
fortell meg din drøm,
la meg lede deg varsomt
gjennom sinnets understrøm.

 

Gi meg hånden din, søster
du er sterkere enn du tror,
- du er utvalgt blant kvinner
som Dronning
- ved eget ord.

Adiana
14.03.19

nordnorsk magasin.png
sa4.jpg
sa3.jpg