SITERTE TEKSTER

Siterte tekster, er akkurat det som det gir seg ut for.
Her vil jeg gjengi ord og kortere tekster som har påvirket meg på så mange måter 
frem til i dag... noe jeg håper også kan være "gull"
for deg som leser dette både som glede, gjenkjennelse og inspirasjon.